پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین

تشویق دولت چین برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان
کمیسیون توسعه و اصلاحات چین خبر از جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های کلان و زیربنایی آن کشور داد.
١٨:٤٩ - 1396/04/09

شرکت خدماتی موبایک چین در کشور ژاپن به ارایه خدمات خواهد پرداخت.
موفقیت عظیم استارآپ موبایک در ارایه خدمات دوچرخه به شهروندان در شهرهای چین سبب گشته که در مرحله بعدی این شرکت به ارایه خدمات مشابه در شهر فکوکوآ ژاپن اقدام کند.
١٨:٤٧ - 1396/04/09

هلدینگ علی بابا تجارت الکترونیک فرامرزی چین را گسترش می دهد.
شرکت علی بابا در نظر دارد که تجارت آنلاین فرامرزی اش را با آمریکا و دیگر کشورها ارتقا دهد تا از این طریق بتواند به افزایش نرخ تقاضای طبقه متوسط چین پاسخ دهد.
١١:٥٤ - 1396/04/05