پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین ...... پایگاه اطلاعاتی رایزن بازرگانی ج.ا.ایران در شانگهای چین

براساس آمار منتشر شده توسط سازمان تجارت جهانی ، چین در سال ۲۰۱۶ همچنان بزرگترین صادرکننده کالا بوده است.
ارزش صادرات چین در سال قبل به ۲.۱ تریلیون دلار رسید که ۱۳.۲ درصد از کل ارزش صادرات جهان را شامل می شود.
١٥:٥٣ - 1396/07/28

چین رهبر فرآیند جهانی شدن در سال های آتی خواهد بود
در سال ۲۰۱۶ میلادی، سهم چین در رشد اقتصاد جهان به ۳۴ درصد رسید.
١٥:٥٠ - 1396/07/28

استفاده از اینترنت پلاس در بخش تولیدی و کشاورزی گسترش خواهد یافت
چین در نظر در راستای تحقق برنامه << ساخت چین ۲۰۲۵>> استفاده از تکنولوژی اطلاعات را در بخش های صنعتی و کشاورزی تقویت نماید.
١٥:٤٩ - 1396/07/28